Sterownik PHANTOM

Sterownik PHANTOM jest wynikiem pracy zespołu specjalistów firmy GASTOP Production Sp. z o.o.. Sterownik został opracowany, aby nadać urządzeniom kontroli ruchu osobowego wiele nowych właściwości i cech, których nie posiadają podobne urządzenia w branży.

Do głównych nowych cech i zalet urządzenia należą: możliwość sterowania i przeprowadzania diagnostyki pracy urządzenia z poziomu interfejsu graficznego urządzenia (LCD) oraz przez sieć internet z poziomu programowania diagnostycznego i sterującego urządzeniem, zaawansowane algorytmy sterowania i ustawiania parametrów działania urządzenia (“uczenie się na bazie sieci neuronowych”), łatwość w obsłudze urządzenia (wyświetlacz LCD z menu w formie interfejsów ze sterowaniem poprzez ikonki graficzne, duża ilość wejść i wyjść sygnałowych umożliwiających połączenie z niemal każdym urządzeniem na rynku (m.in USB, Ethernet, RS232, RS485, I2C).

Mamy także możliwość regulacji parametrów działania urządzenia (np. w zakresie buforowania sygnałów zewnętrznych z czytników lub innych urządzeń sterujących, czasu wyłączenia blokady dla pojedynczego przejścia, prędkości obrotowej rotora, liczników przejść dla obu kierunków osobno, wyświetlanie informacji o działaniu sterowanego urządzenia, możliwość przełączania trybów działania z poziomu interfejsu urządzenia i z poziomu komputera w sieci, tworzenie harmonogramów automatycznego przełączania trybów pracy urządzenia, wyświetlanie statystyk z działania urządzenia, wyświetlania informacji dotyczących błędów (np. błędów sygnałowych)).

Urządzenie jest wyposażone w trwałą metalową obudowę chroniącą układ elektroniczny przed uszkodzeniami mechanicznymi z wbudowanym wyświetlaczem dotykowym LCD.

 

"...Nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie kontroli dostępu oraz obsługi bramek obrotowych..."

Production Manager
 

piktogramy diodoweINTERNET

Urządzenie umożliwia sterowanie i zmianę podstawowych parametrów przez sieć ethernet. Podłączenie do sieci przez WIFI jest możliwe po podłączeniu do routera wifi.

 

 

 

kontrola wejscia wyjściaGRAFICZNY PANEL LCD

Urządzenie jest wyposażone w kolorowy dotykowy panel graficzny LCD, oprogramowany w system okienkowego interfejsu użytkownika, umożliwiający łatwy sposób poruszania się po menu do konfiguracji i ustawień urządzenia.

 

 

 

blokada cofaniaDIAGNOSTYKA

Urządzenie jest wyposażone w moduł diagnostyki elektromechanizmu, który umożliwia sprawdzenie funkcji i parametrów mechanizmu z poziomu pulpitu sterującego lub przez sieć internet.

 

 

 

 

wspomoaganie obrotu ramionKOMUNIKACJA

Urządzenie posiada wejścia i wyjścia do współpracy z urządzeniami peryferyjnymi do obsługi, sterowania, analizy, diagnostyki, wydruku raportów.

 

 

 

 

blokada cofaniaSIECI NEURONOWE

Urządzenie analizuje układ elektromechaniczny, którym steruje i dostosowuje parametry sterowania na zasadzie uczenia się w celu osiągnięcia optymalnej sprawności i wytrzymałości sterowanego mechanizmu.

 

 

 

 

blokada cofaniaZDALNA DIAGNOSTYKA

Urządzenie, po podłączeniu do sieci, umożliwia zdalne przeprowadzenie diagnostyki z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.

 

 

 

 

blokada cofaniaTRYBY PRACY

Tryby pracy można przełączać z poziomu interfejsu graficznego jak i przez sieć komputerową z poziomu komputera. Tryby pracy mogą być przełączane także na podstawie tworzonych w programie harmonogramów pracy.

 

 

 

 

blokada cofaniaSYGNALIZACJA BŁĘDÓW

Urządzenie weryfikuje na bieżąco i wyświetla informacje o wykrytych błędach i warunkach funkcjonowania mechanizmu.

 

 

 

 

blokada cofaniaSTEROWANIE

Urządzeniem można zarządzać z poziomu uprawnionego komputera podłączonego do sieci komputerowej/internet.

 

 

 

 

blokada cofaniaLICZNIKI OBROTÓW

Urządzenie umożliwia graficzne wyświetlanie wyników zliczania przejść osobowych (obrotów rotora) osobno dla każdego kierunku jak i sumy dla obu kierunków.

 

 

 

 

blokada cofaniaKONFIGURACJA SYGNAŁÓW

Urządzenie umożliwia, z poziomu interfejsu, konfigurację sygnału zwrotnego (sygnału informującego o dokonanym przejściu osobowym/obrocie rotora mechanizmu) NO/NC.

 

 

 

 

blokada cofaniaBUFOR IMPULSÓW

Urządzenie umożliwia ustawienie i konfigurację dowolnej ilości zapamiętywanych przez urządzenie sygnałów sterujących z urządzeń zewnętrznych.

 

 

 

 

PROGRAM DO STEROWANIA

Program do zdalnego sterowania urządzeniem PHANTOM, który jest podłączony do urządzeń kontroli dostępu produkowanych przez producenta. (np. bramek obrotowych, kołowrotów, bramek elektromechanicznych, bramek rozchylnych).

  • STEROWANIE FUNKCJAMI BRAMKI
   Program umożliwia sterowanie podstawowymi funkcjami bramki jak np. odblokowywanie przejścia w dowolnym kierunku, przełączanie trybów pracy urządzenia, blokowanie możliwości przejścia lub udrażnianie przejścia.
  • STEROWANIE BRAMKĄ PRZEZ SIEĆ INTERNET
   Program umożliwia połączenie i sterowanie bezprzewodowe (WIFI - po podłączeniu do routera) lub przewodowe urządzenia.
  • FUNKCJA LOSOWEGO WYBORU
   Program umożliwia włączenie funkcji losowego wyboru zablokowania dla celów losowej kontroli osób (np. zakład pracy).
  • WIZUALIZACJA STANÓW BRAMKI
   Program wyświetla w oknie stan odblokowania i zablokowania mechanizmu bramki oraz kierunek odblokowanego przejścia, a także ilość i statut zabuforowanych sygnałów podanych na urządzenie z poziomu komputera.
  • USTAWIANIE HARMONOGRAMU PRACY
   Program umożliwia przełączanie trybów pracy urządzenia w określonym czasie np. po godzinie 12:00 bramka przełącza się w tryb zablokowany.
  • PRACA Z WIELOMA URZĄDZENIAMI
   Program umożliwia uruchomienie więcej niż jednej instancji programu na komputerze tak aby można było sterować większą ilością urządzeń (bramek na obiekcie).

 

PROGRAM DO DIAGNOSTYKI

Program do zdalnej diagnostyki mechanizmów urządzeń producenta (np. bramek obrotowych, kołowrotów, bramek elektromechanicznych, bramek rozchylnych) wyposażonych w układ sterujący PHANTOM.

  • DIAGNOSTYKA URZĄDZENIA PRZEZ INTERNET
   Program umożliwia przeprowadzenie diagnostyki po połączeniu komputera ze sterownikiem PHANTOM z każdego punktu na świecie poprzez sieć internet.
  • WIZUALIZACJA PROCESÓW ORAZ WYNIKÓW POMIARÓW WYKONANYCH W URZĄDZENIU
   Program wizualnie przedstawia układ elektromechaniczny urządzenia oraz wyświetla elementy mechanizmu, które w wyniku przeprowadzonej diagnostyki wykazują odchylenia lub wady działania.
  • ANALIZA WYNIKÓW I POMOC TECHNICZNA
   Program dokonuje analizy i wskazuje czynności jakie należy przeprowadzić w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy mechanizmu urządzenia.
  • REJESTRACJA I ZAPIS DANYCH NA DYSKU TWARDYM LUB INNYM NOŚNIKU
   Dane z wykonanego pomiaru parametrów urządzenia można zapisać na dysku twardym lub innym nośniku komputera w formacie pliku tekstowego.

 

DODATKOWE OPCJE

Sterownik PHANTOM ma możliwość podłączenia wielu różnych urządzeń oraz układów sterujących i pomiarowych. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących podłączenia innych urządzeń lub układów sterujących i pomiarowych należy zwrócić się z zapytaniem bezpośrednio do działu realizacji zleceń lub lokalnego dystrybutora.

  • MODUŁ GSM
   Podłączenie modułu GSM umożliwia komunikacje przez telefonię komórkową.
  • PILOT IR
   Podłączenie modułu PILOT IR umożliwia zdalne sterowanie odblokowywaniem urządzenia.
  • DRUKOWANIE
   Podłączenie do drukarki umożliwia wydruk raportów.
  • WYJŚCIE LEDOWE
   Wyjście ledowe umożliwia sterowanie oświetleniem diodowym.
  • SYGNALIZACJA DŻWIĘKOWA
   Wyjście sygnału dźwiękowego umożliwia sterowanie sygnalizacją dźwiękową.
  • PROTOKÓŁ UDP
   Producent udostępnia protokół ethernetowy UDP dla celów sprzężenia urządzenia z oprogramowaniem klienta.

 

 

karta katalogowaPOBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

Pobierz kartę katalogową, aby zapoznac się ze szczególami budowy oraz działania urządzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj Wartość
Napięcie zasilania 24 V
Zakres wilgotności przechowywania
10 - 90 % RH
Zakres temperatury przechowywania -30o do +85o C
Zakres wilgotności podczas pracy 10 - 90 % RH
Zakres temperatury pracy -20o do +50o C
Obciążenie wyjścia zasilania 120 W
Wkładka bezpiecznikowa 5 A

TOP