Bramki uchylne

SERIA SG2

perfekcyjny design, zaawansowane rozwiązania techniczne

0

Urządzenia przeznaczone są do pracy ciągłej w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach wejścia do stref strzeżonych pod bezpośrednim nadzorem, wewnątrz budynków. Urządzenia mogą współpracować z elektronicznymi systemami kontroli ruchu osobowego oraz dostępu osobowego. Do urządzenia w celu jego sterowania można podłączyć inne urządzenie sterujące (tj. czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwień).

Moduły

Szyby niskie

Szyby wysokie

 

Funkcje urządzenia

ŁATWOŚĆ KONFIGURACJI

Możliwość łatwej konfiguracji trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem i manipulatorem.

PIKTOGRAMY LED

Sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informują o włączonych i wyłączonych z działania kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia. Czerwony krzyżyk informuje o stanie wyłączenia/zablokowania (urządzenie uniemożliwia przejście osoby) kierunku ruchu, zielona strzałka informuje o stanie włączenia kierunku ruchu..

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Sygnalizacja dźwiękowa informuje m.in. o wystąpieniu sytuacji nietypowej (np. próba przejścia dwóch osób w tym samym lub w przeciwnych kierunkach bez autoryzacji) lub o wykryciu w strefie detekcji ruchu nieautoryzowanego obiektu.

WYJŚCIE AWARYJNE

W przypadku zaniku napięcia urządzenie pozostaje w stanie niezablokowanym.

SYSTEM CZUJNIKÓW

Oprogramowanie układu procesorowego analizuje sygnały z systemu czujników co umożliwia z dużą dokładnością wykrycie takich przypadków jak np. próba przejścia dwóch osób na podstawie pojedynczej autoryzacji lub przejścia osoby bez autoryzacji.

ZABEZP. PRZED PRZECIĄŻENIEM

Urządzenia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzec1ązemowe. które zatrzymuje ruch skrzydeł w przypadku wykrycia przeszkody oraz uruchamia sygnalizację dźwiękową. Po zdarzeniu ruch skrzydeł jest możliwy wyłącznie na podstawie kolejnego sygnału sterującego.

Kolory przeszklenia

Clear
Dark Gray
Dark Blue
Bronze

Rodzaj wykończenia

Inox
RAL 9006
RAL 9005
RAL 5010
RAL 6002
RAL 9003

Catalogue card

 

Operation and maintenance manual

 

    

 


TOP