Zapytanie ofertowe

 

 

Zapytanie ofertowe na:

„Wykonanie nowoczesnego modułowego układu elektronicznego ze sterowaniem ultradźwiękowym systemem pomiaru wraz z oprogramowaniem sterujący urządzeniami produkowanymi przez Zamawiającego oparty na procesorze ARM.”

W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

 

 

Link do opisu oferty: OFERTA.pdf

 

 

 

TOP