Se vår nya PHANTOM driver!

PERSONGRINDAR GT1-170 SV

Enheterna är avsedda för kontinuerlig drift för att stödja kontroll av persontrafiken på platser med hög persontrafik, bevakade platser som hålls under direkt övervakning, inomhus. Enheterna kan samarbeta med elektroniska kontrollsystem för persontrafik och persontillträde. För att styra grinden kan en annan styranordning anslutas (dvs. läsare, knapp, elektronisk styrenhet, IR-fjärrkontroll).

Exempel på användning: järnvägsstationer (t.ex. tunnerbana) – spärrar för biljettkontroll/tillstånd att passera för passagerartrafiken, flygplatser/hamnar.

Övergångar för behörig servicepersonal, inriktning av passagerartrafiken, spärrar där tillstånd till tillträde till skyddade byggnader kontrolleras (t.ex.statliga myndigheter, dvs. gränsövergångar, ministerier, andra tjänster), spärrar för biljettkontroll och avgifter på museer, teatrar, biografer, utställningar, mässor, underhållningsanläggningar, betalda toaletter, spärrar för biljettkontroll till idrottsanläggningar, t.ex. skidliftar, simbassänger, arenor, andra idrottsanläggningar, tillträdeskontroll och registrering av arbetstid på arbetsplatser, t.ex. kontor, fabriker, separata zoner på arbetsplatser.

 
 

SLIDING GATES GT1-170 - PICTOGRAMSLED-PIKTOGRAM

Visuell indikering (LED-piktogram) informerar om aktiverade och inaktiverae möjliga trafikriktningar i passagesektionen. Ett rött kryss visar att trafikriktningn är avstängd/spärrad (enheten hidrar passageraren att passera), en grön pil visar att trafikriktningen är aktiverad.

 

 

 

SLIDING GATES GT1-170 - ENTRY AND EXIT CONTROLIN- OCH UTGÅNGSKONTROLL

Ett sensorsystem för detektering av persontrafik stödjer kontrollen av behörigt tillträde. Programvaran till processorsystemet analyserar signalerna från sensorsystemet, vilket gör det möjligt i många fall att upptäcka t.ex. försök att två passagerare passerar sektionen på grund av ett enda godkännande.

 

 

 

SLIDING GATES GT1-170 - SOUND SIGNALINGLJUDINDIKERING

Ljudindikering informerar bl.a. om att en ovanlig situation inträffat (t.ex. försök att två passagerare passerar sektionen i samma riktning eller i motsatta riktningar utan behörighet) eller om ett obehörigt objekt upptäckts i zonen för rörelsedetektion.

 

 

 

 

SLIDING GATES GT1-170 - MODE – NC (NORMAL CLOSED)DRIFTLÄGE – NC (NORMAL CLOSED)

För driftläget NC (s.k. "normal closed”) är bladen i enheterna "MASTER” och "SLAVE” stängda tills enheten får en signal från en extern enhet (t.ex. kortläsare, etc.), efter att ha fått en signal från en extern enhet stängs bladen efter detektering av en passage eller efter ca 5 sekunder om ingen passagerartrafik detekteras.

 

 

 

SLIDING GATES GT1-170 - MODE – NO (NORMAL OPENED)DRIFTLÄGE – NO (NORMAL OPENED)

För driftläget NO (s.k. "normal opened”) är bladen i enheterna öppna tills det elektroniska systemet får signaler från sensorsystemet och upptäcker en ovanlig situation (t.ex. försök att passera utan behörighet). Bladen stängs inte om sensorsystemet upptäcker ett objekt som befinner sig för nära de rörliga bladen (av säkerhetsskäl).

 

 

 

SLIDING GATES GT1-170 - OVERLOAD PROTECTIONÖVERBELASTNINGSSKYDD

Enheterna är utrustade med ett extra överbelastningsskydd som stoppar bladen om ett hinder upptäcks och utlöser en ljudsignal. Efter händelsen kan bladen röra sig endast när nästa styrsignal skickas.

SLIDING GATES GT1-170 - DESCRIPTION

BESKRIVNING

(1) låsning som skyddar locket mot obehörig åtkomst (lås med nyckel), (2) övre lock av rostfritt stål*, efter öppning ger det tillgång till enhetens mekanism,   (3) inbyggt system med sensorer för att detektera persontrafiken i passagesektionen, enhetens hölje tillverkat av rostfritt stål*, (4) sidopartier utrustade med LED-piktogram, (5) piktogram (lysdioder) som anger den möjliga riktningen för persontrafiken i passagesektionen (ett piktogram – grön pil och ett  piktogram – rött kors), (6) skydd för mekanismen av rostfritt stål*, efter borttagning ger det tillgång till enhetens elektriska och mekaniska del, (7) rörliga blad av s.k. säkert glas (härdat) med en total tjocklek på 12 mm, transparenta och färglösa, (7) passagesektion som bildas av två "MASTER” och "SLAVE” moduler, (8) plats där modulen monteras i underlaget och där  styrkablar och kraftkablar går ut. .

* - rostfritt stål - stål AISI 304 (enligt EN 10088) 

SLIDING GATES GT1-170 - DOWNLOAD CATALOGUE CARD

PRODUKTBLAD

Hämta katalogkortet för att lära sig detaljerna i vändkorset konstruktion.

SLIDING GATES GT1-170 - DOWNLOAD USER MANUALDOWNLOAD USER MANUAL

Download user manual to learn the details of the turnstile's construction.

SLIDING GATES GT1-170 - DOWNLOAD DWG FILE

LADDA NER DWG FIL

Ladda ned bilden i DWG-format.

MÅTT

SLIDING GATES GT1-170 - DIMENSIONS

TEKNISKA PARAMETRAR

MODELL GT1-170-L GT1-170-C GT1-170-R
Matningsspänning 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Maximal strömförbrukning  300 W 600 W
300 W
Minimal strömförbrukning 120 W 240 W 120 W
Strömförbrukning vid driftsättning 10 A 10 A 10 A
Drifttemperatur  0 do +50 st. C 0 do +50 st. C 0 do +50 st. C
Lagringstemperatur -30 do +60 st. C -30 do +60 st. C -30 do +60 st. C
IP-skyddsklass IP 40 IP 40 IP 40
Maximal luftfuktighet vid drift 85 % 85 % 85 %
Nettovikt ~160 kg ~200 kg ~160 kg
Öppningstid/stängningstid för bladet ~0.6 sec ~0.6 sec ~0.6 sec
Husets huvudmaterial INOX AISI 304 INOX AISI 304 INOX AISI 304
Enhetens blad  härdat glas 12 mm härdat glas 12 mm härdat glas 12 mm

 

Bramki SG i GT - realizacje Gastop

The film presents a series of goals GT , not necessarily the model.
TOP