Se vår nya PHANTOM driver!

ROTATIONSGRIND BA3

ROTATIONSGRIND BA3-1-3
MER +

ROTATIONSGRIND BA3-1-3

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak). Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

ROTATIONSGRIND BA3-1-4
MER +

ROTATIONSGRIND BA3-1-4

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak). Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

ROTATIONSGRIND BA3-2-3
MER +

ROTATIONSGRIND BA3-2-3

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak). Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

ROTATIONSGRIND BA3-2-4
MER +

ROTATIONSGRIND BA3-2-4

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak). Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

ROTATIONSGRIND BA3-1-S
MER +

ROTATIONSGRIND BA3-1-S

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak). Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

ROTATIONSGRIND FÖR RÖRELSEFÖRHINDRADE BA3-2-I
MER +

ROTATIONSGRIND FÖR RÖRELSEFÖRHINDRADE BA3-2-I

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak), för trafik av funktionshindrade, personer med stort bagage, eller utan strikt kontroll av persontrafik för fotgängare. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system

ROTATIONSGRIND MED CYKELPASSAGE BA3-2-R
MER +

ROTATIONSGRIND MED CYKELPASSAGE BA3-2-R

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak) för cyklister. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

TOP