Se vår nya PHANTOM driver!

Rotationsgrind BA3-2-4

Rotationsgrindarna är designade till att hjälpa fotgängare med åtkomstkontroll vid bevakade passager, både innan- och utanför byggnader (under tak). Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för gångtrafik och personlig åtkomstkontroll.

Styrande enheter (så som läsare, knappar, elektronisk kontroll, infraröd fjärrkontroll) kan monteras på grinden. Produkten är avsedd för kontinuerlig drift och kan användas i hög täthet av fotgängares trafikzoner.

Produktens huvudsakliga uppgift är att stödja fotgängares tillträdeskontroll på platser som flygplatser (t ex. personalpassage för behörig personal eller att styra resenärernas tillgänglighet/trafik), på tågstationer (t ex. som vid biljettkontroll/passerkontroll och passagerartrafik), kontrollplatser i offentliga byggnader, biljett- och avgiftkontroller (t ex. i sporthallar, showanläggningar, utställningar, teatrar, biografer), visa tillgång och tidsnärvaro vid kontrollpunkter på arbetsplatser (t.ex. dedikerade områden i fabriker, kontor).

 

 

piktogramy diodowe

VISUELL INFORMATION (PICTOGRAM)

Visuell information identifierar upplåst eller låst status för enhetens vändkors. Grön pil informerar att enheten är upplåst för passage. Rött kryss informerar att enheten är låst för passage.

 

 

 

kontrola wejscia wyjściaKONTROLL AV IN- OCH UTPASSAGE

Enhetens mekanism är utrustad med ett kontrollsystem som stöder persontrafik i båda riktningarna (in/ut från den kontrollerade zonen). Vid persontrafik från båda riktningarna, minns chipet mottagna externa signaler växelvis.

 

 

 

 

blokada cofaniaBAKÅTVÄND RÖRELSELÅSNING

Låsning av bakåtrörelse inaktiverar vändkorsets rotation i motsatt riktning mot en definierad punkt av den externa styranordningen.

 

 

 

 

 

wspomoaganie obrotu ramionVÄNDKORSETS NOLLPUNKT

Vändkorsets rotationsrörelse är ett mekaniskt system som återgår till standardläge, som kallas "nollpunkt".

 

 

 

BESKRIVNING

(1) Lock som stoppar obehörigas tillgång (nyckellås) till produktens mekanism och elektronik (2) Handtag för att ta bort takets lock (3) Topplåda, beroende på modell, är tillverkad i rostfritt stål AISI 304, lackerat stål eller zinkbehandlad stål, (4) Anslutning mellan topplåda och konstruktionens sidobalkar, (5) Gummiskydd för anslutningen mellan mekanismen i topplådan och vändkorset (svart), (6) Produktens sidobalkar som är förberedda för kablage mellan mark och topplådans mekanism och elektronik, (7) Pictogram – identifierar/visar status för mekanismens låsning i varje riktning (grön pil visar att grinden är öppen för passage/rött kryss visar att grinden är låst för passage), (8) Produktens vändkors med armar som binder samman mekanismen med marken, (9) Vändkorsets armar av cylinderprofiler i rostfritt material som har svarta plastlock som ändavslut, (10) Skydd mot tillträde till den förbjudna zonen innanför vändkorset, (11) Rotationsgrindens sidobalkar utrustade med pictogram, (12) Del av vändkorset som är försedd med ett lager fixerat mot marken, (13) Platta med hål för montering mot marken med bultar.

karta katalogowa PRODUKTBLAD

Hämta katalogkortet för att lära sig detaljerna i vändkorset konstruktion.

MÅTT

wymiary

TEKNISKA PARAMETRAR

Spänningsmatning (x2) 24VAC
Maximal strömförbrukning (VA) (x2)
130 VA
Maximal strömförbrukning (A) (x2) 5A
Styrsignal (max. 0.5 sec)
Kvitteringssignal 0V
Arbetstemperatur - 25o do +50o C
Lagringstemperatur - 30o do +60o C
Maximal luftfuktighet 10-80%
Arbetsmiljö inom- och utomhus
IP isoleringsskydd IP 44
Nettovikt 490 kg
 

TOP