Se vår nya PHANTOM driver!

Rotationsgrind BR2

ROTATIONSGRIND BR2-T
MER +

ROTATIONSGRIND BR2-T

BR2-T vändkorset är designat för att hjälpa till vid tillträdeskontroll inne i byggnader. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för persontrafik och personlig tillträdeskontroll. Styrningsanordningar (dvs. läsare, knapp, elektronisk kontroll, infraröd fjärrkontroll) kan monteras på grinden.

ROTATIONSGRIND BR2-TM
MER +

ROTATIONSGRIND BR2-TM

BR2-TM vändkorset är designat för att hjälpa till vid tillträdeskontroll inne i byggnader. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för persontrafik och personlig tillträdeskontroll. Styrningsanordningar (dvs. läsare, knapp, elektronisk kontroll, infraröd fjärrkontroll) kan monteras på grinden.

ROTATIONSGRIND BR2-N2
MER +

ROTATIONSGRIND BR2-N2

BR2-N2 vändkorset är designat för att hjälpa till vid tillträdeskontroll inne i byggnader. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för persontrafik och personlig tillträdeskontroll. Styrningsanordningar (dvs. läsare, knapp, elektronisk kontroll, infraröd fjärrkontroll) kan monteras på grinden.

ROTATIONSGRIND BR2-T2
MER +

ROTATIONSGRIND BR2-T2

BR2-T2 vändkorset är designat för att hjälpa till vid tillträdeskontroll inne i byggnader. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för persontrafik och personlig tillträdeskontroll. Styrningsanordningar (dvs. läsare, knapp, elektronisk kontroll, infraröd fjärrkontroll) kan monteras på grinden.

TOP