Se vår nya PHANTOM driver!

Rotationsgrind GA2-T SV

GA2-T vändkorset är designat för att hjälpa till vid tillträdeskontroll inne i byggnader. Produkterna är avsedda för samverkan med elektroniska system för persontrafik och personlig tillträdeskontroll. Styrningsanordningar (dvs. läsare, knapp, elektronisk kontroll, infraröd fjärrkontroll) kan monteras på grinden.

Enheterna är avsedda för kontinuerlig drift Enhetens huvudsakliga uppgift är att stödja persontrafik i byggnader, vid biljettkontroll och avgifter (t.ex. i idrottsanläggningar, showanläggningar, utställningar, teatrar, biografer), tillgång och tid närvaro på arbetsplatser (t.ex. särskilda i fabriker, kontor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GA2-T TURNSTILES - VISUAL INFORMATION (PICTOGRAMS)PICTOGRAM

Visuell information visar upplåst eller låst status för enhetens armrörelser. Grön pil meddelar att grinden är upplåst för passage. Rött kryss informerar om att grinden är låst för passage.

 

 

 

 

GA2-T TURNSTILES - ENTRY AND EXIT CONTROLKONTROLL AV IN- OCH UTPASSAGE

Mekanismen i enheten är utrustad med en hjälpkontroll vid flöde i båda riktningarna (inträde/utträde för den kontrollerade zonen. Två separata kontrollsystem kan anslutas (t.ex. läsare/regulatorer) för varje rörelseriktning för fotgängare.

 

 

 

 

GA2-T TURNSTILES - LOCKING THE BACKWARD MOTIONBAKÅTVÄNT RÖRELSELÅSNING

Låsning av bakåtrörelse inaktiverar vändkorsets rotation i motsatt riktning mot en definierad punkt av den externa styranordningen.

 

 

 

 

GA2-T TURNSTILES - SUPPORTING ARMS ROTARY MOTIONSTÖDARMARNAS ROTATIONSRÖRELSE

Stödarmarnas roterande rörelse är ett mekaniskt system som återgår till standardläget, som kallas nollposition. Stödsystemet består av motor, säkerhetskoppling och en växel. Rotationen styrs i hastighet beroende på rotorns position som tillåter en väl fungerande funktion av enheten.

 

 

GA2-T TURNSTILES - DESCRIPTION

BESKRIVNING

(1) Övre kåpa tillverkad i rostfritt stål*. Efter öppnandet är tillgång till enhetens mekanism möjlig
(2) Husets lås skyddar mot att obehöriga personer får tillgång (nyckellås), (3) Huset är tillverkat i rostfritt
stål* (4) Informativa pictogram - visar status för mekanismen som låser i varje riktning (grön pil/rött kors).
(5) Anslutning till vändkorset (mekanism täckt med ett lock av ABS-plast, svart) (6) Grindens armar är gjorda av rostfritt stål * avslutas med svarta lock. Gröna pilar på ritningen visar riktningarna för fotgängarens passageriktning (rotationsriktning), en orange pil visar armens fällningsriktning för grindar med DA-funktion - som kallas Drop Arm-funktion, (7) Egenskaper för fastsättande av höljet till fundamentet.

SNABBINSTALLATIONSGUIDE

-----------------------------------------------------------------------

SNABBINSTALLATIONSGUIDE

Ladda ner dokumentation - PDF

GA2-T TURNSTILES - DOWNLOAD CATALOGUE CARD

PRODUKTBLAD

Hämta katalogkortet för att lära sig detaljerna i vändkorset konstruktion.

DOWNLOAD DWG FILE

LADDA NER DWG FIL

Ladda ned bilden i DWG-format.

MÅTT

GA2-T TURNSTILES - DIMENSIONS

TEKNISKA PARAMETRAR

Type Value
Spänningsmatning 24VAC
Maximal strömförbrukning (VA):
130 VA
Maximal strömförbrukning (A): 2A
Styrsignal: (max. 0.5 sek)
Kvitteringssignal: 0V
Arbetstemperatur: 0o do +50o C
Lagringstemperatur: - 30o do +60o C
Maximal luftfuktighet: 10-80%
Arbetsmiljö: in and outside of buildings
IP isoleringsskydd: IP 40
Nettovikt: 60 kg
 

TOP